Verslag vogelexcursie Nekkeveld

Op zondag 2 april vertrokken we om kwart over acht met vijf personen te voet bij de picknick tafel halverwege Nekkeveld(weg) .  Hoewel het al april was waaide er een harde en ijskoude wind. Het vogelleven werd zeker niet gehinderd door de lage temperaturen. Grote aantallen Grutto’s en ook Kievieten en Tureluurs waren op de natte weilanden te zien en te horen. Wanneer de wind even wat minder hard waaide lieten ook Veldleeuweriken zich horen en hoog in de lucht af en toe zien. Op het drassige weiland tientallen Smienten en Wintertalingen. Plotseling een Zomertaling! Eerst wat verder weg en wat later goed zichtbaar dichterbij.

Toen we richting buurtschap (Landgoed!) Nekkeveld liepen zagen we een grote Zeearend die met moeite tegen de harde wind invloog. Vanaf de zeedijk met zicht op het Randmeer waren door de wind en golven geen watervogels te zien. Wel hoorden we in de rietkraag het geluid van een Blauwborst, die zich door de harde wind ook niet liet zien. Teruglopend over de weg zagen we plotseling een snelle Boerenzwaluw en op het weiland een Kemphaan. Door de ijzige kou besloten we om de excursie tijdig te beëindigen. Het Nekkeveld (deel van de Arkemeenpolder) is mede door samenwerkende boeren een zeer interessant en vogelrijk gebied.

Tekst en foto: Hans Fondse