Vertrekplaatsen

Wij vinden carpoolen erg belangrijk. Daarom reizen we zo veel mogelijk gezamenlijk naar onze activiteiten.  We vertrekken (tenzij anders vermeld bij de activiteit) zowel vanuit Ermelo als uit Harderwijk:  

  • Ermelo: vanaf het parkeerterrein op de hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor het Kerkelijk Centrum. Voor navigatie: Jeugdkant 16, 3851 LE Ermelo.
  • Harderwijk: vanaf de parkeerplaatsen iets voorbij Slingerbos 12 – tegenover de fietsenstalling van het Korfbalveld. Voor navigatie: Slingerbos 12, 3844 AC Harderwijk.

Voor dagexcursies wordt aanbevolen brood en drinken mee te nemen. Wanneer opgave voor een excursie nodig is, vergeet dan niet dit op tijd te doen.

Wanneer tijdens de excursie met iemand wordt meegereden is het gebruikelijk dat aan de bestuurder een vergoeding wordt betaald voor de kosten die hij/zij maakt. Voor onze afdeling geldt als richtlijn een bedrag van 30 eurocent per kilometer per auto. Bijv. bij 4 inzittenden betalen we 7,5 ct en bij 3 inzittenden 10 ct. per km.

Actuele informatie over de excursies is te vinden in het Gastenboek van onze afdeling. Hierin kunnen de organisatoren van een excursie op het laatste moment van belang zijnde bijzonderheden vermelden, bijvoorbeeld een (naar te hopen zo min mogelijk) afgelasting in verband met ongunstige weersomstandigheden. In voorkomende gevallen gebeurt dit doorgaans op de dag voorafgaande aan de excursie vanaf 19.00 uur.

De afdeling organiseert regelmatig binnenactiviteiten, zoals lezingen en werkgroepavonden, in het Centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis (naast de molen) te Ermelo of in de Roef te Harderwijk. Daarbij is van belang te weten dat deze accommodaties rolstoelvriendelijk zijn.

Let op: Het kan zijn dat er in het programma activiteiten zijn opgenomen met andere dan de hierboven genoemde vertrekplaatsen. Dat wordt dan duidelijk bij de activiteit aangegeven.

Ook als je (nog) geen lid bent van onze afdeling ben je voor een nadere kennismaking met onze afdeling natuurlijk van harte welkom bij één van onze activiteiten! Ook de leden van andere afdelingen kunnen deelnemen aan onze activiteiten.