Privacybeleid Noordwest Veluwe

Je privacy wordt door ons gerespecteerd. KNNV Noordwest Veluwe streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij jullie over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.  

Categorieën persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jullie worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • NAW gegevens;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jullie verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging. Wij zullen je gegevens alleen gebruiken voor zo ver dat noodzakelijk is voor het invullen van dat lidmaatschap.  

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Opname in de ledenadministratie
  • Opname in de financiële administratie
  • Opname in de abonnementen administratie
  • Het doorgeven van activiteiten, betalingsherinneringen en toesturen van Het Linnaeusklokje zowel via de post als per email, of vermelding in het Linnaeusklokje als dit een functie betreft.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan de landelijke KNNV en de drukker van het Linnaeusklokje. De gegevens aan de landelijke KNNV voor zover zij noodzakelijk zijn voor het berekenen van de afdracht en het verzenden van Natura. De gegevens aan de drukker van het Linnaeusklokje alleen voor zo ver dat noodzakelijk is voor het sturen van het Linnaeusklokje. Met de Landelijke KNNV hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, zoals de wet dat voorschrijft. Editoo heeft in haar algemene voorwaarden aangegeven dat ze onze gegevens alleen voor de verspreiding van het blad zullen gebruiken.

Het privacy beleid van KNNV Landelijk vind je hier of helemaal onderaan de pagina in de zwarte balk.

Bewaartermijnen

Wij zullen je gegevens slechts bewaren gedurende de periode dat je lid bent van onze vereniging. Voor zo ver ons bekend zijn er geen wettelijke vereisten voor een andere bewaartermijn.  

Beveiligingsmaatregelen

Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.  Binnen de vereniging is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden

Om je van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn.  

Uw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, correctie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan jullie of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.  

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.