NMP en gemeente Ermelo doen samen het beheer van de Natuurtuin De Zandkamp

Maandag 22 mei is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het beheer van Natuurtuin De Zandkamp (tussen de Zandkampweg en Konijnenwal). Dit werd gedaan door wethouder Ronald van Veen namens gemeente Ermelo en Gert Schuurman namens Stichting Natuur en Milieu Platform Ermelo.

Mooi voorbeeld
De samenwerking op het terrein van De Natuurtuin aan de Zandkampweg zien gemeente Ermelo en de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo als een mooi voorbeeld waarin de burgerparticipatie een belangrijke plek inneemt en het gedachtegoed achter de Groenvisie tot uitdrukking komt.

Vrijwilligers
De Natuurtuin Zandkampweg wordt onderhouden door vrijwilligers van het NMP, de KNNV-Noordwest Veluwe en de imkers van bijenstal Onder de Pannen. In 2018 is begonnen met wat nu een bloemenweide is, doordat de voedselrijke bodem is afgegraven, kregen inheemse flora en fauna de ruimte.

Veel bezoek
In de loop van de tijd ontwikkelde zich een aantrekkelijk gebied, waar veel wandelaars van het klompenpad dat het gebied doorkruist een stop maken om even te genieten van de rust en bloemenpracht of uitzicht over het water. Ook voor bewoners van Ermelo-west is het een aantrekkelijk ommetje geworden. De bankjes nodigen uit om even een zelf meegebracht kopje koffie of thee te nuttigen. Het terrein wordt veel bezocht door fotografen die op zoek zijn naar mooie planten en dieren. Ook worden er rondleidingen verzorgd. Voor kleuters wordt er regelmatig een kabouterpad uitgezet en de natuurtuin is een vast onderdeel van de buitenles binnen het landschappenproject voor basisscholen ‘Ermelo is ZÓ! Begin september is Fête de la Nature een jaarlijks terugkerend evenement in de natuurtuin geworden.

Het beheer
Het beheer door de vrijwilligers is nu formeel uitgebreid naar het aangrenzende terrein, het bosschage bij de grote waterplas. In de samenwerkingsovereenkomst zijn werkafspraken vastgelegd voor de gemeente en vrijwilligers.

Noodzaak van biodiversiteit
Bij de ondertekening wezen Gert Schuurman en wethouder Ronald van Veen op de noodzaak van biodiversiteit. De wethouder gaf in zijn toespraak aan belang te hechten aan een duurzame samenwerking en sprak zijn waardering uit voor de vrijwilligers die de natuurtuin onderhouden. Als dank schonk de gemeente aan de vrijwilligers van de natuurtuin een inheems zaadmengsel.

Vervolgens zaaide de wethouder samen met Gert Schuurman een van kweekgras ontdaan stukje natuurtuin in. In het oosten heeft Ermelo een prachtig natuurpareltje, de Leemputten. Samen proberen we in het westen van de gemeente ook een natuurpareltje te ontwikkelen.

Tekst: Dick Dooyewaard

Foto’s: NMP