Verslag Vogelexcursie Eemland

Op zaterdag 6 mei kwamen we met vijf deelnemers om kwart voor tien aan in het Theehuis Eemnes. Hier zagen we bij de ingang al een nest van een Ooievaarpaar en in de hoge bomen rond het restaurant een tiental nesten van Blauwe reigers. Bij de koffie werden we lastig gevallen door een grote groep Huismussen die veel belangstelling hadden voor koekkruimels. Er waren bovendien metalen vogels te koop. Een “vogelactief” begin van de excursie

Daarna te voet via de Meentweg en een klaphekje over de oude Eemdijk met een aantal plassen. Hier waaien genoemd ontstaan door oude dijkdoorbraken. In het riet hoorden we steeds Rietgorzen, Kleine karekieten en Rietzangers. Watervogels waren nauwelijks te zien. Toe we verder liepen hoorden we overal het geluid van Grutto’s en zagen we af en toe een klein gruttojong. In de vogelkijkhut met goed zicht op het Eemmeer hoorden we het harde geluid van een Cetti’s zanger in het riet. Op het Eemmeer ondanks het mooie weer geen watervogels te zien.

Overal in de polder op mooie plaatsen een broedende Knobbelzwaan. Ook een paar keer een Gele kwikstaart, een vogeltje dat we vroeger langs de kust wel veel vaker waarnamen. In de polder borden die duidelijk maakten hoe het weiland “plas en drassig” met pompen wordt gehouden. Dit allemaal in samenwerking met een aantal boeren. Plotseling zagen we vier of vijf hazen die met elkaar aan het “slootje springen” waren. Een heel vermakelijk gezicht!

Dankzij het mooie weer en de vele Grutto’s een geslaagde excursie

Tekst en foto’s: Hans Fondse