Vogelexcursie Delta Schuitenbeek

Op zondagmorgen 2 oktober was in het kader van de KNNV activiteit “Week van de Veldbiologie” een vogelexcursie over de Zeedijk van het Putter stoomgemaal tot Nulde georganiseerd.

Het eerste wat ons opviel waren kleine watersalamanders die op het door de zon beschenen pad lagen op te warmen. Dat deze door de vele fietsers vaak werden doodgereden was duidelijk. Zie de foto van een doodgereden salamander in de hand.

Dankzij het aangename weer werden we met zang begroet door een rietgors in het riet. Steeds hoorden we de zang van cetti’s zangers. Dit vogeltje komt tegenwoordig in Nederland steeds vaker voor. In het delta gebied was het aantal watervogels niet zo groot daarom werd met name gekeken naar de plassen in de polder. Tientallen wintertalingen en een zilverplevier in winterkleed. Ook was een zilverreiger in het deltagebied druk bezig met het inslikken van een grote paling. Mooi zichtbaar vloog een witgatje naar een van de eilandjes.

Om half twaalf liepen we terug en hoorden het geluid van een ijsvogel. Even later zagen we deze mooi op een tak, fel beschenen door de zon. Tenslotte zagen we tafeleend met zes kleine jongen. Verbazend dat deze jongen in oktober nog voorkomen!

Tekst en foto’s: Hans Fondse