Verslag vogelexcursie Oostvaardersplassen – Lepelaarsplassen

Met acht personen vertrokken we op zaterdag 29 januari om 9.00 uur richting Lelystad. Omdat het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen pas om 10.00 uur open is reden we eerst naar de Grote Praambult met zicht op een groot deel van het gebied. In eerste instantie zagen we ver weg alleen grote groepen Edelherten, Heckrunderen en Konikspaarden. Die grote grazers zijn beslist nog niet allemaal verdwenen! Met behulp van telescopen namen we ook twee zeearenden waar en dichtbij een vos die langsliep.

Wat later reden we naar de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Wat we bij de parkeerplaats zagen was de doodsstrijd van een door vogelgriep getroffen Brandgans. Met ongecontroleerde schokkende bewegingen verdween de vogel tussen de struiken. Gelukkig het enige geval van een zieke of dode vogel tijdens de excursie. Op het centrum werd ons medegedeeld dat de vogelhut De Schollevaar niet te bezoeken was. Ook werd gezegd dat op de zogenaamde Appelvinkroute in het Hollandse Hout een bijzonder en zeer zeldzaam vogeltje was. Het betrof de voor mij totaal onbekende Humes Bladkoning. Toen we bij de Buizerdweg iemand zagen met een grote telescopische camera gingen we op dat punt kijken en luisteren. We hoorden al snel een merkwaardig geluid dat met behulp van smartphone dit bijzondere bladkoninkje bleek te zijn. De fotograaf had ook eerder een duidelijk plaatje hiervan geschoten dat hij ons gaarne wilde laten zien. Op deze Appelvinkroute vlogen ook grote aantallen Kramsvogels en een enkele Appelvink hoog in de bomen. In de grote hut de Zilverreiger langs de Oostvaardersdijk werd om half een geluncht. Op de plas waren groepjes Nonnetjes te zien.

Hierna reden we naar het bezoekerscentrum De Trekvogel. We maakten allereerst de wandeling naar de vogelhut De Lepelaar waar door de harde wind helaas niet zo veel vogels te zien waren. Wat Wilde eenden en Kuifeenden dobberden wat in de luwte van wat eilandjes rond. Met wat gunstiger weer is hier doorgaans veel meer te zien. Tot slot bezochten we nog het grote bezoekerscentrum dat voor het eerst sinds lange tijd weer geopend was. Ondanks de harde wind bood deze vogelexcursie een goed beeld van het grote vogelgebied tussen Lelystad en Almere.

Tekst en foto’s: Hans Fondse