Verslag van de vogelexcursie bij het Reevediep (omgeving Kampen)

Op zaterdag 22 oktober parkeerden wij om tien uur op de parkeerplaats bij de Nieuwendijkbrug over het Reevediep. Deze brede stroomgeul is in 2019 geopend om extreem hoge waterstand in de IJssel op te kunnen vangen en doorstroming van de IJssel naar het Randmeer mogelijk te maken. Daarmee kan overstroming van o.a. de kades van Kampen bij uitzonderlijk hoog water voorkomen worden. Door verbreding van het oude Reevediep is een groot natuurgebied ontstaan waar veel watervogels hun leefgebied hebben gevonden.

We begonnen de voettocht met de Nieuwendijkbrug en goed zicht op droog gevallenen banken in het Reevediep. Grote aantallen Kieviten waren hier aan het rusten.  Daarna over het voetpad in oostelijke richting. Enorme aantallen Wintertalingen in volledige rust en nog in de rui waren aanwezig en een tiental Kemphanen. In een aantal dode bomen zagen we groepen Aalscholvers. Plotseling in de top van een van de bomen een andere vogel. Na goed kijken zagen we met behulp van de telescoop dat de roofvogel een Slechtvalk was. Met een foto werd dit bevestigd.

Dankzij Dick werd ons gewezen op veel soorten paddenstoelen  die in de bermen voorkomen. Zo was overal de Geschubde inktzwam te zien.

Wat verder konden we een tweetal Kleine zilverreigers rustig waarnemen. Deze reigersoort is veel minder algemeen dan de Grote zilverreiger die ook in het Reeve gebied overal zichtbaar is. Toen we een half uur later bij teruggaan weer langs de twee Kleine zilverreigers liepen viel ons op dat het paar onafscheidelijk is. Het gedrag van deze soort is zo opvallend dat daarvan zelfs een filmpje werd gemaakt. Het weer was helaas wat minder dan voorspeld, daarom werd de excursie wat ingekort. Verder een tocht die in alle jaargetijden veel interessante vogels, planten en paddenstoelen oplevert.

Tekst: Hans Fondse

Foto’s: Hans Fondse, Dick Dooyewaard