Verslag van de fietsexcursie Delta Schuitenbeek en Horsterwold op 28 mei 2022

Gelukkig viel het weer deze dag wat mee, hoewel het wel stevig waaide. Ondanks de wind leverde deze fietstocht toch enkele bijzondere waarnemingen op.

Vanaf Mercure langs de Putterzeedijk stonden enkele mooie vuurrode klaprozen te bloeien: de Grote klaproos.

De Delta Schuitenbeek staat altijd garant voor leuke vogelsoorten en dat was ook nu weer het geval. In de weilanden met een vrij hoge waterstand waren volop Grutto’s, Kieviten met jongen en Tureluurs. Er zwommen in de plasjes Bergeenden met veel jongen. Bij een eiland met hogere bomen en een bosschage aan de overkant van de weg hoorden we een paar Wielewalen tegen elkaar op roepen. Veel rietvogels, zoals Kleine karekiet, Snor, Bosrietzanger, Blauwborst en Rietgors. De bij de voorbereiding aangetroffen Rosse stekelstaart zagen we nu helaas niet.

Vanaf Mercure langs de Putterzeedijk stonden enkele mooie vuurrode klaprozen te bloeien: de Grote klaproos. De Delta Schuitenbeek staat altijd garant voor leuke vogelsoorten en  dat was ook nu weer het geval. In de weilanden met een vrij hoge waterstand waren volop Grutto’s, Kieviten met jongen en Tureluurs. Er zwommen in de plasjes Bergeenden met veel jongen. Bij een eiland met hogere bomen en een bosschage aan de overkant van de weg hoorden we een paar Wielewalen tegen elkaar op roepen. Veel rietvogels, zoals Kleine karekiet, Snor, Bosrietzanger, Blauwborst en Rietgors. De bij de voorbereiding aangetroffen Rosse stekelstaart zagen we nu helaas niet.

De grootste verrassing kwam toen we richting het Stoomgemaal een groepje vogelaars met fotocamera’s  aantroffen. Hier moest wel iets bijzonders te zien zijn. “ Wat zien jullie?  We hopen het Woudaapje te zien. Een paar uur geleden vloog hij even een stukje uit het riet”. Sommigen stonden al uren en zelfs dagen te wachten. Maar het Woudaapje zat wel steeds te roepen. Net een hondje ‘Woef, woef, woef”. Heel bijzonder om voor het eerst in mijn leven een Woudaapje te horen.

We fietsten door en dronken op de camping in Brasserie De Jutter, net aan de andere kant in de polder, even koffie. Nu volop Nachtegalen en Zwartkoppen. Helaas troffen we in het Horsterwold de Zomertortel, die tijdens de voorbereiding gezien en gehoord werd, niet meer aan.

Terug met  het veer naar Ermelo en waren we rond drie uur weer thuis. De stranden staan erg onder recreatie druk, veel huisjes, campings en vrolijk uitgelaten honden. Dus de wandeling langs de kust hebben we maar even overgeslagen.

Tekst en foto: Anne-Marie en Hans Fondse