Waarnemingen

Gisteren bij het rond kijken in de natuurtuin Ermelo hebben Jan Willem Jonker en Dick Dooyewaard vooral gekeken naar mossen, korstmossen en paddenstoelen, zie foto’s.

Maar ze deden ook andere waarnemingen. Zo hoorden ze de groene specht en de grote lijster van buiten de tuin. Het eenden paar in de vijver heeft gezelschap gekregen van een tweede woerd. Het gaat om een bastaard eend of soep eend. En ook bloeit er al weer van alles, zoals de paarse en witte dovenetel, speenkruid, reigersbek en natuurlijk sneeuwklokjes en kleine narcissen.

Mos rood (detail)

Voor wat betreft de mossen, korstmossen en de paddenstoelen blijken de aardsterren naast de bijenstal forse aardsterren te zijn. En op een Els bij de vijver zagen ze een verdroogde bruine trilzwam en onopvallende soorten zoals het wilgenschorsschijfje (op wilgentak) en de grijze buisjeszwammen op de liggende stammen in het middenveld. Mossen met mooie namen als purpersteeltje (rood) en krulmos (groen) heel talrijk op de grond in het oostveld. Vooral in het bos zitten op de bomen veel korstmossen, met namen als purperschaaltje, melige schotelkorst, groot dooier mos en nog veel meer…….

Melige schotelkorst (detail)

Alles is terug te vinden op waarneming.nl met foto’s en locatie. https://waarneming.nl/

Ruwe aardster