Nieuwsbrief ‘Kijk op exoten’ nummer 42 is verschenen.

Deze gratis nieuwsbrief staat vol interessante informatie over exoten in Nederland en verschijnt vier keer per jaar.

De nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten opgestart. Dit project is opgestart op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Het doel van dit project is vrijwilligers te enthousiasmeren om uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via Waarnemingen.nl of Telmee.nl.

Het doel hiervan is goede, actuele exotenwaarnemingen verzamelen zodat deze door terreinbeheerders, natuurorganisaties en anderen gebruikt kunnen worden om de inheemse natuur te beschermen en zo nodig een exotenpopulatie te verwijderen.

Leden van de KNNV kunnen zich abonneren op de Exoten-nieuwsbrief via: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten.

Foto: Hennie Blomsma, Amerikaanse rode eekhoorn