Niet méér windturbines en zonneparken in onze buitengebieden

De Regionale Energie Strategie (RES) dreigt onze buitengebieden op te vullen met windturbines en zonneparken. Dat komt neer op 50.000 voetbalvelden aan zonnepanelen of een extra windturbine op ieder blokje Nederland van 3 bij 3 kilometer. Dat is kennelijk financieel en technisch het gemakkelijkst. Dit gaat, onnodig, ten koste van openheid, natuurwaarden en landbouwgrond. Wij vinden dat ongewenst.

Petitie

Wij

Liefhebbers van een groen en open landschap

  • dat we niet alleen in een klimaatcrisis verkeren maar ook in een biodiversiteitscrisis,
  • dat de transitie naar een bio-based en circulaire economie vraagt om zuinig gebruik van landbouwgrond,
  • dat herstel van klimaat en biodiversiteit ook prima zonder meer ‘wind en zon op land’ kunnen slagen,
  • dat onderzoek wijst op een enorme onderbenutting van ‘zon op daken’ en ‘wind op zee’, en
  • dat energiebesparing en winning van aardwarmte op dit moment een grote vlucht nemen.

Het hele verhaal en het formulier om deze petitie te ondertekenen vind u op de site ‘petities.nl’ https://energiestrategieanders.petities.nl/