Kennis cruciaal bij herstellen biodiversiteit op Gelderse natuurakkers

29-OKT-2021

Door intensieve landbouw zijn kruiden- en faunarijke akkers zeldzaam, en daardoor ook de onkruiden en vogels die daarbij horen. Op akkers die nog wel natuurlijk beheerd worden, vallen resultaten bovendien vaak tegen. Welke kruiden kunnen groeien is sterk afhankelijk van de omstandigheden op een perceel. Met subsidie voor kennisdeling wil Provincie Gelderland de biodiversiteit vooruit helpen.

Tussen de wuivende aren piept het blauw van korenbloemen en geel-wit van valse kamille. Een veldleeuwerik laat zijn uitbundige zang horen, patrijzen verschuilen zich tussen het graan.

Honderd jaar geleden lagen dit soort kruiden- en faunarijke akkers overal. Er werd nog niet met kunstmest en bestrijdingsmiddelen gestrooid, de grond werd alleen oppervlakkig geploegd en het gewas stond niet zo dicht. Er was ruimte – ruimte voor zogenaamde akkeronkruiden om te groeien.

Het vervolg van dit artikel kunt u lezen op: Nature Today.

Foto: Karl Eichhorn; Groot spiegelklokje en grote klaproos in het gebied Cortenoever.