Bezoek aan Landgoed Slichtenhorst en de Breede Beek in Nijkerk

We hadden nog een cadeautje te goed van IVN Nijkerk. Bij ons 50 jarig bestaan kregen we van hen een voucher voor een excursie in het gebied van hun afdeling. Op 15 oktober hebben we die verzilverd. Bij de voorbereiding hadden we het aan Ellie Kroon, lid van het bestuur van IVN-Nijkerk en ook lid van onze afdeling, overgelaten om het mooiste gebied voor ons te selecteren.

Slichtenhorst

Dat bleek een uitstekend idee. Het werd een bezoek aan Landgoed Slichtenhorst en de Breede Beek in Nijkerk.

We begonnen in de werkschuur bij de Wijngaard aan de Breede Beek. Daar werden we feestelijk ontvangen met koffie en gebak. Daarna werden we rondgeleid door Arjan van Slooten, die het gebied heel goed kent.

Het Landgoed heeft een rijke historie en biedt diverse biotopen zoals bos, heide met poelen en ligt op de overgang van het kampenlandschap en het slagenlandschap.
Slichtenhorst is een eeuwenoud landschap van droge en natte gebieden met een grote biodiversiteit aan flora en fauna. Oude boerenhoeves die nog volop in bedrijf zijn en de Breede Beek die in de middeleeuwen van levensbelang was voor Nijkerk.

Het was een feestje om over het Landgoed te wandelen en rond te kijken. Veel dank aan IVN-Nijkerk voor dit leuke en originele cadeautje.

Tekst en foto’s: Volkert Bakker