Behoud groen erfgoed, wilde bomen en struiken in Nederland bedreigd.

vrijdag 18 maart 2022 Aanvang 20.00 uur,

De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

Deze lezing zal verzorgd worden door Lodewijk van Kemenade, die hiervoor onderstaande introductie schreef. Voorjaar 2020 ben ik in Hierden komen wonen. Als lid van de KNNV heb ik me natuurlijk aangemeld bij de afdeling Noordwest-Veluwe.

Mijn belangstelling voor de natuur is breed. Een speciale liefde gaat uit naar bomen en struiken. Dit komt ook terug in mijn werk. Al ruim 20 jaar werk ik bij Landschapsbeheer Flevoland, inmiddels als senior projectleider. Behoud van inheemse vegetatie en natuurlijk herstel van vegetatie is een belangrijk thema in mijn werk. Het behoud van wilde genen van inheemse (autochtone) bomen en struiken in heel Nederland heeft mijn warme belangstelling. Al in mijn studie bos- en natuurbeheer in Velp hield ik me bezig met het bestuderen van autochtone bomen en struiken én met invasieve exoten. 

Het verdwijnen van oerwouden in de tropen trekt terecht veel aandacht maar het verdwijnen van de laatste echt wilde bomen en struiken in Nederland gaat haast ongemerkt voorbij. Het aandeel van de wilde bomen en struiken op het totaal van het bosareaal en landschapselementen is naar schatting lager dan 3%. De laatste resten wilde bomen en struiken blijken juist in cultuurhistorische groene elementen nog voor te komen. De noordelijke Veluwe heeft een voor Nederlandse begrippen unieke concentratie aan oude boskernen. Het zijn de restanten van de malenbossen. Locaties die altijd bos zijn geweest hebben een bijzondere natuurwaarde.

Tijdens de lezing gaat het over het groene erfgoed van bomen en struiken. Waarom is de ene eik de andere niet? Wat bepaalt of een inheemse boom of struik wild genoemd mag worden? Waarom zijn wilde genenbronnen van belang? Wat is het effect van kweek en aanplant op de genetische variatie binnen een soort? Zijn onze wilde bomen en struiken opgewassen tegen klimaatsverandering? Wat is een oude boskern en waarom zijn die waardevol?

Mocht u zich al in willen lezen dan zou u het rapport Behoud Groen Erfgoed kunnen downloaden op www.cultureelerfgoed. nl. Dit rapport is samen met Bert Maes geschreven voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Houd het gastenboek  en de website in de gaten. Wij volgen de coronaregels. Aanvullingen zullen t.z.t. hier aangegeven worden. Informatie bij jmfondse@gmail.com, 0341 557276, 06 12049194.

Datum & tijd
vr 18 maart 2022 van 20:00 tot 22:00
Vertrekplaats

De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Bekijk vertrekplaats